0
محصولات فروشگاه

اندنت-Endnote
مشاهده جزییات
مبلغ : 28,000 تومان

سوخت مغز
مشاهده جزییات
مبلغ : 35,000 تومان

کلیات و اصول کار در داروخانه
مشاهده جزییات
مبلغ : 27,000 تومان
پیشنهاد شگفت انگیز

کمک پرستاری - تمام رنگی
مشاهده جزییات
مبلغ : 70,000 تومان
مبلغ : 60,000 تومان

واژه شناسی مدیریت خدمات بهداشتی
مشاهده جزییات
مبلغ : 35,000 تومان

نام های ژنریک تجاری و موارد مصرف داروها
مشاهده جزییات
مبلغ : 43,000 تومان

مهارتهای پایه ای آمار برای متخصصان بهداشت و درمان
مشاهده جزییات
مبلغ : 28,000 تومان

مراقبت از نوزاد
مشاهده جزییات
مبلغ : 18,000 تومان

مراقبت از سالمندان
مشاهده جزییات
مبلغ : 30,000 تومان

مدیریت واحد خدمات غذایی در بیمارستان و مراکز بهداشتی
مشاهده جزییات
مبلغ : 18,000 تومان

مدیریت کارکنان پلی برای موفقیت
مشاهده جزییات
مبلغ : 18,000 تومان

چگونگی مدیریت زنجیره تأمین
مشاهده جزییات
مبلغ : 20,000 تومان

کاهش خطاهای نسخه نویسی
مشاهده جزییات
مبلغ : 25,000 تومان

کارکرد مصلحت در فقه و حکومت اسلامی
مشاهده جزییات
مبلغ : 19,000 تومان

کاربرد داروهای گیاهی در خانه و داروخانه
مشاهده جزییات
مبلغ : 55,000 تومان

کاربرد اکسل در آنالیز نتایج آزمایشگاهی
مشاهده جزییات
مبلغ : 28,000 تومان

فعالیت بدنی و بیماری مولتیپل اسکلروز
مشاهده جزییات
مبلغ : 38,000 تومان

طراحی الگوی نظام مدیریت تغییر در دانشگاه های علوم پزشکی
مشاهده جزییات
مبلغ : 38,000 تومان

زندگی بعد از جراحی قلب
مشاهده جزییات
مبلغ : 18,000 تومان

راهنمای کارکنان جدیدالورود بیمارستان کیان
مشاهده جزییات
مبلغ : 20,000 تومان

راهنمای کارکنان جدیدالورود بیمارستان شهید دکتر باهنر
مشاهده جزییات
مبلغ : 20,000 تومان

راهنمای آموزشی بیماران مبتلا به فشار خون بالا
مشاهده جزییات
مبلغ : 20,000 تومان

دو کلام حرف حسابداری
مشاهده جزییات
مبلغ : 28,000 تومان
پیشنهاد شگفت انگیز

دروس تخصصی کمک پرستاری
مشاهده جزییات
مبلغ : 50,000 تومان
مبلغ : 35,000 تومان

داروشناسی برای نسخه پیچ
مشاهده جزییات
مبلغ : 40,000 تومان

حقوق مسئولیت های حرفه ای پرستاری و مامائی
مشاهده جزییات
مبلغ : 34,000 تومان

راهنمای آموزشی بیماران مبتلا به دیابت
مشاهده جزییات
مبلغ : 18,000 تومان

چگونه از گروه خود مراقبت کنیم
مشاهده جزییات
مبلغ : 18,000 تومان

جراحی نوزادان
مشاهده جزییات
مبلغ : 20,000 تومان

پشت پس کوچه های غربت
مشاهده جزییات
مبلغ : 20,000 تومان

برنامه ریزی سناریو
مشاهده جزییات
مبلغ : 28,000 تومان

وضعیت کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار
مشاهده جزییات
مبلغ : 19,000 تومان

مهارتهای کاربردی آزمایشگاه
مشاهده جزییات
مبلغ : 30,000 تومان

بررسی حقوق بیماران روانی در مراکز روانپزشکی
مشاهده جزییات
مبلغ : 25,000 تومان

بانک سوالات بیماری های نوزادان
مشاهده جزییات
مبلغ : 26,000 تومان

این ها را بدانیم تا سالم بمانیم
مشاهده جزییات
مبلغ : 28,000 تومان

ایمونولوژی پوست
مشاهده جزییات
مبلغ : 38,000 تومان

ایمنی بیمار و کیفیت خدمات شرط خدمات رسانی مراکز بهداشتی درمانی
مشاهده جزییات
مبلغ : 17,000 تومان

امدادگر اورژانس و فوریت های پزشکی
مشاهده جزییات
مبلغ : 30,000 تومان

الفبای سلامتی قلب
مشاهده جزییات
مبلغ : 35,000 تومان

آشنایی با داروهای رایج و تکنسین دارویی
مشاهده جزییات
مبلغ : 28,000 تومان

آموزش به بیماران دیابتی
مشاهده جزییات
مبلغ : 18,000 تومان

انبارداری به روش Lifo _ Fifo
مشاهده جزییات
مبلغ : 14,000 تومان

CSSD- خدمات استرلیزاسیون مرکزی
مشاهده جزییات
مبلغ : 35,000 تومان

چیدمان کاری -5S
مشاهده جزییات
مبلغ : 18,000 تومان

گلچینی از جبران خلیل جبران
مشاهده جزییات
مبلغ : 35,000 تومان

عقاب-Eagle-النسر
مشاهده جزییات
مبلغ : 20,000 تومان

به رنگ خاکستری
مشاهده جزییات
مبلغ : 22,000 تومان

سرود زیستن
مشاهده جزییات
مبلغ : 15,000 تومان

ما آدم ها
مشاهده جزییات
مبلغ : 25,000 تومان

روش ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري
مشاهده جزییات
مبلغ : 25,000 تومان

برکت عشق
مشاهده جزییات
مبلغ : 250,000 تومان

پرسمان تشریحی امداد و سوانح
مشاهده جزییات
مبلغ : 43,000 تومان