تعداد بازدید از این صفحه : 736 بار

طرح توجیهی


بسمه تعالی

ارتقا مغز

فلسفه ارتقا توان مغزی مرتبط به اصولی است که درآن مسئله هوش امری اشتباه تلقی میشود و براساس سن مغزی ارتقا کارایی مغز سنجش میشود.

این مسئله بدین معنا می باشد که تست های موجود در جهان امروز کارایی کامل در زمینه سنجش هوش انسانی را نداشته و گرچه تستهای متفاوت در پس مفاهیم متفاوتی نظیر هوش علمی، هوش اجتماعی و یا هوش هیجانی و ... به صورت تفکیک پذیر توانایی مغز را بیان می کنند ولی همه آنها توانایی بیان کلیات توانایی مغزی را ندارند چرا که اصول فیزیولوژی مغز به گونه ای است که هر گاه سلولهای مغزی بر اثر عدم استفاده، توسط مغز ناکارآمد جلوه کنند، مغز در جهت از  بین بردن آنها بر میاید. و بدین ترتیب از کارایی یا سن مغزی کاسته شده گرچه ممکن است هوش شخص هنوز دریک بخش مانند گذشته باشد!

لذا مفهوم سن مغزی جایگزینی مناسب برای روند و عملکرد فرآیندهای مغزی بوده به این معنا که هرچه سن مغز پاین تر باشد فرآیند استفاده از توانایی مغزی بالاتر می باشد.

روشهای مختلفی در ارتقا مغز پیشنهاد میشود که میتوان در فضای مجازی با برخی از آن ها آشنا شد. مثلا استفاده از بازیهای گرافیکی سه بعدی و دو بعدی فکری به عملکرد مغز کمک کرده تا رشد نماید. اما آنچه که مورد سوال است این مسئله میباشد که کدامیک از هزاران بازی فکری در فضای مجازی یا ارائه شده در نرم افزارهای مختلف میتوانند به بهبود روند حافظه، ریاضیات، استنتاج و تمرکز و .... به صورتی کاملا علمی کمک کنند.

در حقیقت HQC با استفاده از علوم نوین عصب شناسی، نرم افزار و سخت افزارهایی را ارائه کرده است که میتوان براساس یک روش کاملا علمی روند حافظه را ارتقا داد. اما چگونه؟

همانطورکه در شکل ذیل مشاهده میشود مغز ما کنترل حواس مختلفی را در بردارد که از مهم ترین آنها در یادگیری و فرآیندهای مختلف زندگی میتوان به پنج عدد از مهم ترین آنها اشاره کرد:

 

 1. لامسه
 2. بینایی
 3. شنوایی
 4. بویایی
 5. چشایی

 

بیایید با دقت بیشتری به فرآیند ارتقا ذهن با استفاده ازHQC  بیاندازیم:

 

 

همانطورکه درشکل فوق مشاهده میکنید سهم ادراکات ما ازاطلاعات ورودی از محیط اطرافمان که منجربه یادگیری، ایجاد خاطره و ... میشود درحالت عادی از دو حس به طورعمده گرفته میشود، و این حواس اطلاعات را به مغزارجاع میدهند. با استفاده از عکسبرداریهای رنگی از مغز مشاهده شده است که قسمت های ذکرشده دربالا سهم بالایی رادرفرآیندهای مرتبط با ذهن ایفا میکنند.

اما هنگامی که شما ازHQC به عنوان راه حلی برای ارتقا فکر خود استفاده میکنید سهم بیشتری از توانایی مغز مورد استفاده قرار میگیرد و منجر به ارتقا کارایی ذهنی شما میشود.

به عبارت دیگردرعلوم گذشته مرتبط با مغزمتفق القول براین راستای ذهنی فکرمیکردند که سهم حواس درادراکات مغزی به صورت طولی و درصدی میباشد به عبارت دیگر:

 

 

اما با استفاده از روش HQC شما میتوانید این روش طولی را که حواس را در طول هم میداند را به روشی عرضی و هماهنگ با هم تبدیل کنید به نحوی که سهم هرکدام ازحواس شما میتواند تا 95% به صورت مجزا در یادگیریتان ارتقا یابد؛ به عبارت دیگر:

 

 

 

همانطورکه درشکل ذیل نیز به طوررنگی نشان داده شده است استفاده از حواس به صورت عرضی و نه طولی موجب ارتقا کارایی مغزشده که میتوان درذیل به آن اشاره کرد:

 

 

 

 

 

 

 

علاوه برآنچه که تا به حال به عنوان فرآیندهای مرتبط با ارتقا مغزگفته شد بهتراست که نگاهی درونی تربرفرآیندهای مغزبیاندازیم تا بطورکاملا قابل قبولی با نحوه ارتقا مغزآشنا شویم.

جریانهای مغزی

دو نوع جریان دردرون سلولهای مغزی درحال رفت و آمد هستند:

 1. جریان الکتریسیته
 2. جریان خون

جریان الکتریسیته

این جریان که حدود 100mv ولتاژدارد میتواند اطلاعات را از اندام های مختلف اعم ازارادی و غیرارادی به مغزمنتقل کرده و یا فرماین مغزرا به این اندام منتقل نماید. اختلاف پتانسیل بین عضو درگیردراطلاع رسانی و مغزبرابربا عدد 100 میلی ولت میباشد که طی آزمایشاتی که توسط وزارت علوم و تحقیقات ژاپن درزمینه تکنولوژی مغزصورت گرفت متوجه شدند که توان تولید شده توسط مغزیک انسان حدود 10-12 وات میباشد که بدین ترتیب میتوان تصوری از این میزان انرژی داشت.

 

 

 

جریان گردش خون

این جریان جهت سوخت رسانی (ماده غذایی و اکسیژن) و نیز اطلاعات ذاتی (ژنها) مورد استفاده قرارمیگیرد و به طوردائم این جریان باید دررفت و برگشت قرارگیرد به نحوی که بتواند تمامی سلولهای مغزرا زنده نگه دارد. زیرادرصورت اختلال دراین جریان مرگ سلولهای مغزی و صدمات جبران ناپذیری درمغزایجاد میشود که دیگرنمیتوان آنها را جبران کرد.

جالب است بدانید که درHQC به صورت علمی و بااستفاده از دستگاههایی مانند عکسبرداریهای رنگی و نیزEEg اثبات شده است که استفاده از این روش موجب افزایش جریان خون و الکتریسیته در نواحی از مغزشده است که به صورت عادی استفاده ای از  آنها نمی شده و نیز در ترکیب با قسمتهای مختلف دیگرمغزبه ارقا و افزایش کارایی مغز کمک شایانی کرده است.

نیمکرات مغز

مغزمادارای دو نیمکره میباشد که هرکدام دارای توانایی های متفاوتی میباشند که درشکل ذیل به آنها اشاراتی شده است. اما جالب است بدانید که هرکدام از نیم کرات وظیفه کنترل اندام طرف مقابل خود را برعهده دارند چه این اعضا ارادی باشند و چه غیرارادی. مثلا نیمکره چپ وظیفه کنترل اندام نیمه راست بدن ما را برعهده دارد.

 

 

درایران نشان داده شده است که اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه به صورت راست دستی و ازنیمکره چپ خود استفاده میکنند و نیز اینکه درسیستم آموزشی فعلی سعی درحفظ اطلاعات درنیمکره چپ شده که همین امرموجباتی را پدید آورده است که به طورمتوسط هرایرانی از1.89% از100% توانایی مغزی خوداستفاده میکند. بدین ترتیب لزوم استفاده ازHQC برای هرایرانی به عنوان روشی پرورشی درجهت ارتقا توانایی ذهنی را میرساند.

امروزه رکوردجهانی که دررابطه با درصد استفاده ازتوان مغزی میباشد به شدت ارتقا پیدا کرده و ازرکوردافسانه ای آلبرت انیشتین با عددی برابر با 8.9% به عددی حدود +30% ارتقا یافته که البته مطلوب است بدانید که این ارتقا برای یک شخص عادی اتفاق افتاده ونه یه شخص خاص مانند آقای آلبرت انیشتین!!!

روند ارتقا ذهن نه تنها به رشد ارتباط dendrite ها اطلاق میشود بلکه ازبین بردن ارتباطاتی از اعصاب مغزی را منجرمیشود که مرتبط بافرآیندهای رفتاری نامطلوب میباشند. به عبارت دیگر رفتارهایی نظیرخوردن ناخن، مکیدن انگشت شصت دست یا پا کندن پوست سر ناشی از استرس، وسواس آموزشی و نظافت، تیک های عصبی ناشی از بازیهای کامپیوتری و ... را کنترل و درنهایت به روند طبیعی خود بازمیگرداند.

 

شکل شماره (3) نمایانگرشماتیک رشته هایی است که رفتارهای ناپسند شخصی را دربردارند؛ شکل شماره(4) نمایانگررشته های جایگزینی است که با استفاده ازروش HQC جایگزین شده و درجهت تصحیح آنها ارتقا داده شده است.

طبق آخرین تحقیقات انجام شده دردانشگاههای استنفورد، ام آی تی MIT، بخش عصب شناسی، مشخص شده است که استفاده از دونیمکره به صورت همزمان با استفاده از تکنولوژیهای مدرن مغز میتواند توانایی و کارایی مغز را 5-6 برابر ارتقا دهد.

پس اگرتمایل دارید که توانایی ذهن خود را درهرسنی که هستید نسبت به دیگران ارتقا دهید و بتوانید نسبت به دیگران بهتر، سریعتر، قدرمندترو سالمترفکرکنید همینک استفاده از HQC را به شما توصیه مینماییم.

 

 

دانش ما

همانگونه که اطلاع دارید هرسازمانی براساس داده ها و اطلاعات خود طبقه بندی می شود. HQC  براساس اطلاعات مفیدی که از منابع عصب شناسی، روانشناسی، مهندسی روان و تکنولوژی مغز گرفته است توانسته است پکیج قدرتمندی را ارائه نماید که درذیل میتوانید به مباحث آن نظرکلی بیافکنید:

 • عصب شناسی:

عصب شناسی مطالعه سیستم عصبی، پیشبردهای تفهیم فکر، احساسات و رفتارهای انسانی میباشد. عصب شناسان ابزاری را برای اندازه گیری کامپیوتری مولکولهای رنگی، سلولهاو شبکه سلولهای عصبی مورد استفاده قرارمیدهند. ازطریق این مطالعات، دانشمندان یادمیگیرند که چگونه سیستم و فعالیتهای عصبی رشد میکند اینکه چه اتفاقی در اختلالات عصبی رخ میدهد.

 • علم عصب شناسی، علم مطالعه سیستمهای عصبی نظیر مغز، نخاع و شبکه هایی از رشته سلولهای عصبی یا نورون ها میباشد. تقریبا حدود 100 میلیارد نورون در بدن وجود دارد. نورونها با همدیگرتوسط ارسال سیگنالهای الکتریکی طویل تبادل اطلاعات دارند که این کارازطریق آزادسازی مواد شیمیایی به نام انتقال دهنده های عصبی از طریق سیناپسها انتقال داده میشوند.
 • سیستم عصبی از دوقسمت مهم تشکیل شده است. سیستم عصبی مرکزی که از مغز نخاع تشکیل شده است و دیگری سیستم عصبی جانبی است که شامل اعصابی است که به بازوان و گردن و پاها و عضلات اسکلتی خدمت میرساند.

مواد تشکیل دهنده سیستم عصبی مولکولها، نورونها و فرایندی استکه دربین سلولها اتفاق می افتد. این فرآیندهای فی مابین سلولی از تصور کردن، شنیدن و یادگرفتن و شنیدن و ... تشکیل میشود.

 

درعلم عصب شناسی میتوان به نکاتی مهم درزمینه رشد رشته های عصبی و ارتباط آنها با یکدیگر پی برد به نحوی که دردهه گذشته تمامی عصب شناسان دنیا براین مسئله صحه افکنده اند که میتوان دربزرگسالان نیز تغییرات عمده ای از پیشرفت علمی را ایجاد کرد. درنتیجه پکیج های عصب شناسی HQC با نام نوروپلاستیسیته توانایی ارتقا تواناییهای انسانها درحدرده سنی را خواهند داشت.

 • روانشناسی:

معقوله روانشناسی برمیگردد به مسائل مرتبط با علوم و تئوری های متفاوتی که درآن میتوان به ماهیتهای رفتاری انسانها و کودکان به صورت متمرکز نگاه سطحی و یا عمیقی انداخت که عمق این نگاه به برقراری مربیان با مراجعین دارد. دراین زمینه HQC با بهره گیری از دانش مهندس هادی چلویی درزمینه تحقیقاتی خود مبنی برتحلیل و برقراری ارتباط موثر با کودک و بزرگسال، مربیانی تربیت کرده است که توانایی کنترل شرایط محیطی مشاوره و ارائه خدمات مفید و سودمند به مراجعین خوددارند. این مربیان توانایی روانیشان توسط خود استاد چلویی مورد ارزیابی قرارگرفته و پس از طی مراحل تئوریک و عملی مختص مربی گری اجازه کاربا مراجعین را دارد. اما تفاوت عمده بحث مشاوره ازطریق HQC با دیگر مباحث روانشناسی درآن است که به صورت عملی و کاملا کاربردی مباحثی تلفیقی و ازدیدگاه مهندسی مغز و نه فقط ازدیدگاه روانشناسی دراختیارمربیان قرارداده میشود به نحوی که میتوانند به صورت قدرتمندی دراین زمینه خدمت رسانی کنند.

 • تستهای مخصوصی درزمینه تکنولوژی مهندسی مغزدراختیارمراجعین قرارداده میشود که به صورت یک روندعلمی منطقی ضریب هوشبهرمراجعین رامشخص نمود.
 • علم تغذیه:

همانطورکه درفرآیندتکنولوژی مغز افراد یاد میگیرند که چگونه تواناییهای مغزی خود را ارتقا دهند، به ایشان اعلام میگردد که چه چیزهایی رابرای سلامت مغزی خود استفاده کنند؛ اما مهم این است که بدانیم این مواد به عنوان سوخت مغزمعرفی میگردند که مهندس چلویی درکتاب خود به همین نام سعی درارائه کلیه مطالب مبنی برسلامت غذایی سوختهایی دارد که به عنوان خوراک درطول روز مورد استفاده افراد قرارمیگیرد. حتی ممکن است این خوراکها اثرات تغییرات وزن را به صورت کاهش یا افزایش داشته باشند که موکد اعلام میشود که تنها به اثرات سوخت رسانی صحیح به مغزتاکید شده است و نه رژیم درمانی!!

 

امورخدماتی تفکیک شده ازسوی HQC

تاحالا پیش آمده که فرزندتان ازروند آموزشی درپیش گرفته شده ناراضی باشد؟ آیا این نارضایتی ازسوی شاگردانتان به شماارائه شده است؟ چه راهکاری را درپیش روگرفته اید؟

یکی از معزلات آموزش بحث پرورش است. فرض کنید دریک کلاس 25 نفره با 25 نوع شخصیت و رفتارمتفاوت درارتباط هستید به گونه ای که درابتدا توانایی ارتباط گیری موثربا دانش آموزان را به نحوی که بتواند به رشد آموزشی آنها کمک کند ندارید. اگریک یا چند دانش آموزدرسرکلاس بیش فعال یا اوتیستیک باشد که کارشما سختتراست.

اما آیا این به این معنی میباشد که درسرکلاس آرام نشستن و صحبت نکردن و نظم یک دست حاکم را با کمی قوه قهریه آمیخته کنم و موجبات آرامش را فراهم سازم و این دقیقا مکانی است که بتوان درآن به دانش آموزآموزش داد؟

قطعا مشکلاتی که دراین زمینه پیش میاید هم برای شما مادران و پدران عزیز وهم شما آموزگاران ارجمند به عنوان چالشهای زندگی جدید با فرزندان معنی میگیرد و گاه درقسمتی ازتهران میفهمیم که "فلان مربی ازعهده بچه خوب برمیاید ولی ای کاش که این معلم درمنطقه ما بود!"

دیگر نیازی به نگرانی نیست بلکه HQC با استفاده از مربیانی قوی و نیرومند جهت به روزرسانی معلمان مدارس شمادرجهت ارتباطات موثربا فرزندانتان گامی نو دراین زمینه برداشته است به گونه ای که اصول اصلی دربرخوردهای موثرازدید مهندسی مغزراهمگام با آموزش به معلمان عزیز و ارجمندیاد میدهد و بدین ترتیب معلمان فرزندان شما و مدارس شما با کمترین مشکل با فرزند شما برخوردهای موثرپرورشی درزمینه آموزشی انجام میدهند و فضاو رنگ و اتمسفرمدرسه جان تازه ای پیدا میکند.

دراین بخش به ذکربخشی ازفعالیتهای ارائه شده به مربیان میپردازیم.

یک معلم توانمند ازلحاظ آموزشی گاه مشکلات روانی و ارتباطی فرزندان را به علت تعدد نفرات درکلاس، فشارکتب درسی برای به پایان رسانیدن آنها درزمان مشخص، کافی نبودن زمان آموزش درمدارس و .... درک نمیکند گرچه بسیاری ازمعلمین این موضوع را به طورکامل درک میکنند و درسرجلسات استراحتشان بارها با یکدیگردراین باره سخن گفته تا راه حلی را پیدا کنند. اما دیگرنگران این موضوع نباشید چراکه با دانشی که HQC دراختیارآنها قرارمیدهد دیگرنیازی به مشاوره های ناکارآمد ندارند و بدین سان میتوان درمحیط کلاس فضایی آرام راازدید دانش آموزتولید کرد که این فضای آرام به پیشبرد درس کمک شایانی میکند. این فضا ازطریق:

 1. شناسایی مشکلات فرزندان با استفاده از تستهای معروف HQC
 2. کارهای ترکیبی پرورشی و آموزشی که تنوع درهردونیمکره را به وجود میآورد
 3. استفاده از game های خاص که به آموزش سرعت بیشتری میدهد
 4. آموزش نحوه جدید برنامه ریزی براساس تکنولوژی مغز به نحوی که دانش آموزان سرعت یادگیریشان بالا میرود.
 5. استفاده ازمفاهیم جدید mood theory که درآن فرزندان (با هررفتاری) با شرایط آموزش منطبق میشوند.
 6. ایجادقوانین کلی وموثر درارتباط با پرورش و آموزش درسرکلاس که متعاقبا ارتباط موثربا مربی و معلم را نشات میگیرد.
 7. و....

شایان ذکراست:

یادمان باشد که یک معلم خوب قطعا نمیتواند یک مربی خوب باشد اما یک مربی خوب قطعا میتواند یک معلم خوب باشد!!!!!

تفکیک پکیجهای خدماتی ارائه شده

 1. پکیج مادران باردار:

دراین پکیج پس ازاطلاع ازصحت سلامت مادروجنین با استفاده از آزمایشات روتینی که توسط تیم پزشکی سلامت این مجموعه گرفته میشود، برای ارتقا توانایی ذهنی مادروبه خصوص جنین فعالیتهای مرتبط با پرورش مغزبا ایشان صورت میگرد که درپایان دوران بارداری به صورت کاملا منحصربه فردی مغزفرزندان ازIQ , EQ متفاوتی نسبت به همسالان خود که پرورش فکرکارنکرده اند برخوردارمیباشند.

 1. پکیج فرزندان 6ماهه تا 3ساله

دراین پکیج با فرزندانی که تمامی سلولهای مغزیشان کارامد رشد کرده است جهت ترقیب و هماهنگی بین رشته های عصبی وافزایش کارایی این رشته ها و نیز ارتقا تواناییهای بالقوه ایشان با ایشان فرایند پرورش را صورت میدهیم.

 1. پکیج 3ساله تا6ساله

دراین پکیج تواناییهای فرزندان که به ادراکات و تواناییهای خود تاحدودی واقف میباشند شناسایی (ازطریق تست) و سپس جهت رفع امورنامانوس تربیتی و ارتقا توانمندیهای ایشان اقدامات لازم ازطریق پرورش فکرصورت میگیرد.

 1. پکیج 6سال به بالا

دراین پکیج تواناییهای بالقوه+ تواناییهای بالفعل با یکدیگرآمیخته شده، ازطریق تست شناسایی و جهت هدفمندسازی رفتاری و علمی و ارتقا موارد مذکورازطریق پرورش فکراقدامات صورت میگیرد.  این پکیج هرهفت سال به هفت سال قابلیت تفکیک دارد این بدین معناست که :

 • پکیج 6سال الی 13
 • پکیج 13 سال الی 20
 • پکیج 20 سال الی 27
 • ....
 1. پکیج خانواده

دراین پکیج هدف ازارائه، فرآیند آموزشی به خانواده و والدین میباشد که درارتباط با فرزندان توانایی ذهنی و تربیتی فرزندان خود را ازحالت پتانسیل به نمود اجتماعی و فردی میکشانند. ازسال 1364 بدلیل تغییررویکرد عملیاتی پرورش ازپایگاه خانواده به اجتماع، امرخطیرپرورش به صورت آکادمیک (همانند آموزش) مطرح شد که متاسفانه درجامعه فعلی خانواده های ما ازآن با بهره ای کمتر از 10%مواجه میباشند. تربیت والدین و آگاهی ایشان درقالب کلاسهای کاملا هوشمند با آخرین تکنولوژی نوین دنیا که مواجه خانواده را باخطرات و عواقب تربیت نا صحیح  (یا به اصطلاح صحیح موقتی) به حداقل ممکن خود میرساند امری خطیر ازسوی ما قلمداد شده که جزئی ازرسالت مجموعه را رقم میزند. بدین صورت با تهییه پکیج مادران باردارو نیز برگزاری دوره های مقدماتی ان درسطح شهرسعی درافزایش آگاهی خانواده دراین امرمهم داریم.

مدت زمان دوره:2ترم یک ماهه

ساعات برگزاری کلاس:2 کلاس 2 ساعته درطول هفته

تعدادنفرات: حداقل 12 نفر و حداکثر25 نفر

 1. پکیج مربیان:

یکی دیگرازپیکانهای هدف تربیتی که افراددرزندگی خود باایشان طعم اموزش و پرورش را میچشند معلمان درسطوح متفاوت سنی و آموزشی میباشند. طبق استانداردهای بین المللی ژنو، یک معلم علاوه برآگاهی ازیک تکنولوژی آموزشی موظف به یادگیری تکنولوژی پرورشی درهمان سطوح میباشد،درصورتی که تحقیقات انجام شده برروی سیستم آموزش و پرورش این امررانشان میدهد که درسطوح  متفاوت علمی و سنی معلمین تنها تکنولوژی آموزشی را فرامیگیرند و به صورت کاملا سلیقه ای (خلاقانه و ..) مسیر آموزش را به سمت و سوی نا معلومی میکشند و این تداخل درنظام آموزشی و تفاوت درهزینه ها و... نماینده همین امرمیباشد. علاوه براین مطلب یک معلم تنها ازروی تجربه و آمیختگیهای ذهنی خود میتواند نوع ترتبیت درسرجلسات آموزشی خود را اعمال نماید واین درصورتی است که با گذراندن کلاسهای مربی گری پرورش فکر و آشنایی با این تکنولوژی به نحوموثری میتواند درتسریع و تعمیق امورآموزشی و پرورشی خود گام بردارد.

مدت زمان دوره:یک ترم 3.5 ماهه

ساعات برگزاری کلاس:2 کلاس 4 ساعته درطول هفته

تعدادنفرات: حداقل 25 نفر و حداکثر40نفر

درپایان دوره مدرک معتبرازسوی فنی و حرفه ای به صورت دوزبانه خدمت مربیانی که نمره قبولی را کسب نمایند اعطا خواهد شد.

 1. پکیج دانش آموزان قرآنی

در این پکیج سعی به باز آوری توان حداکثر بالقوه ذهن دانش آموزان در جهت افزایش سرعت عملکرد ذهن برای یادآوری قرآن (حفظ قرآن)، عمل به قرآن از طریق تکنولوژی ذهن صورت گرفته است. با استفاده از این پکیج مهندسی مغز سرعت حفظ متون قرآنی به 2 ماه تقلیل یافته و راهکارهای عملی متناسبی در این زمان برای ارتقا عملکرد قرآنی دانش آموزان ارائه میگردد تا تنها حفظ متون سرانجام کار نباشد.

مدت زمان دوره: 8 جلسه 1.5 ساعته

ساعات برگزاری کلاس: هفته ای 2 جلسه

 • لازم به توضیح است که دوره تربیت مربی دوره های قرآنی نیز در بخش تربیت مربی آمده است و با استفاده از این مربیان میتوان سطح دانش پرورشی ایشان را که مزین به تکنولوژی آموزش قرآن میباشند ارتقا داده و بدین ترتیب مربیان با داشتن توامان تکنولوژی های پرورشی و آموزشی قرآنی بتواند به ارتقا کیفیت کارشان کمک شایانی کنند.

مقدمه ای بر فرآیند "کمک به خود"

درآنچه که ازپیش گذشت سعی درارائه مطالبی داشتیم که مقدم برطرح اصلی جهت آشنایی با مهندسی مغز و کارایی آن  دردنیای فعلی ما میباشد. درحال حاضرنیازهای جامعه براساس موارد خاصی که درهرجامعه ای اعم ازرشد گرفته تا بالندگی و شکوفایی تغییرات اساسی خاصی کرده است که ازانواع آن درامرپیشرفت توانایی ذهن میتوان به نکات ذیل اشاره کرد:

 • ارتقا و توانایی فردی و اجتماعی درمهندسی مغز به نحوی است که میتواند شخص را تا سنین بالای عقلی (با وجودسنین پایین شناسنامه ای) رشد دهد که این امر موجب میشود تا حامیان و قیمان قانونی و خونی این افراد درجامعه به علت عدم پذیرش سنین شناسنامه ای بالاتردرجامعه ازاین افراد اجازه پیشرفت را به ایشان ندهند و کارپیشرفت نیمه کاره باقی بماند.
 • به علت افزایش آلودگی های محیطی درشهرهای مهم و بزرگ صنعتی و اجتماعی ایران که درسرراس همه آنهاآلودگی آب و هوا ازاهمیت دوچندانی برخوردارمیباشد، موجبات کاهش ضریب هوشبهر جنین های تازه به دنیا آمده شده، با استفاده ازتحقیقاتی که توسط خانم دکترپرررا درنیویورک درزمینه آلودگی هوا و تاثیرات آن برروی جنین های تازه به دنیا آمده شده و درتحقیقشان نشان میدهند که ضریب هوشبهردراین نوزادان از1/4 الی 6/4 عدد هوشبهرنسبت به همسالان آنها درشهرهای کاملا خوش آب و هوا پایینتر میباشد، با استناد به این تحقیق و تشخیص آلاینده های محیطی که اکثراpolyhydric aromatic hydrocarbons(PAHs) درمحیط شهرهای مهمی مانند تهران و اراک و مشهد و اصفهان و .. میباشند، به صورت آماری این ضریب درایران از 10-15 نمره ضریب هوشی افراد را میتواند کاهش دهد.
 • همانطور که درمقدمه و دانش ما ارائه شد، سیستمهای آموزشی قوی بدون توازن با سیستمهای پرورشی قوی ازکارآمدی مناسبی برخوردارنخواهند بود. دریک سیستم پرورشی مناسب، برای هرشخص نسبت به توانایی ها و پتانسیلهایی که ازسوی کارشناسان مهندسی مغزسنجش میشود میتوان به نحوکارآمدی درسه بعد وجودی آنها:
 1. جسم
 2. ذهن
 3. روح

آنها تعادل، تعالی و کارآمدی ایجاد کرد به نحوی که دراین سیستم به هیچ عنوان سمت یا شغل مربوطه با خطرات کلی از دیدگاه خط مشی اصلی مواجه نخواهد شد و حداکثرکارایی را خواهند داشت. امروزه بعد ازبررسی های لازم به دست آمده متوجه شده ایم که سیستم آموزشی کلاسیک و البته کمی کپی برداری شده ی بومی شده موجب شده تا ارائه کنندگان این سیستم (معلمان) با سلیقه (هرکدام با نظام پرورشی تجربه شده خودشان ونه به صورت آکادمیک) با دانش آموختگان درسنین متفاوت برخورد نمایند که نتیجتا فاصله های عمیقی را دربین صنعت، سیاست، فرهنگ و ... با نظام آموزش ایجاد خواهد کرد.

 • براساس تحقیقات اخیر دانشگاه هاروارد درمورد روند رشد ذهن درسنین مختلف، متوجه شده اند که دوران جنینی تاسن 12 سالگی الی 14 سالگی ازمهمترین سنین درارائه شیوه های نوین پرورشی و آموزشی به افراد درکسب و ارتقا توانایی مهم درزندگی میباشند. ازاین سنین به بعد رشد توانایی های مغزی کاهش پیدا میکند.
 • استفاده از همه حواس به طورهمزمان امری نیست که بتوان به همین راحتی از کنارآن گذشت. آیا فکرکرده ایم که چگونه میتوان ازتلفیق همزمان حواس کنارهم توانایی یادگیری و حافظه های سه گانه را به طورشگفت انگیزی بالا برد؟درحال حاضردانشگاه هاروارد مدعی این مطلب است که شاگردانش درسرکلاسهای خود تا 95%از کارایی ذهن خود درتفکرو استفاده ازحواس را بهره میگیرند؛شیوه های قدیمی یادگیری تغییرات اساسی کرده اند و نیاز به یک تحول همه جانبه دارند.
 • طبق مطالعات آماری درایران میتوان متوجه شد که ازسال 1364تا به حال نظام پرورشی درایران دستخوش بزرگترین تحول خود شده است. ازسال 1364 تا به حال ارگان مسئول پرورش از خانواده به جامعه منتقل گردیده و هرروز برشدت آن می افزاید. تغییرات نظام فکری دودهه اخیردرفرزندان به علت افزایش نحوه های ارتباطات جدیدی که بسترپرورش با نظامی کاملا متفاوت را بیان میکند ازجمله این موارد میباشد. کمرنگ شدن نظام تربیتی خانواده براساس محکمات وافزایش تربیت نظام بیرون از خانواده براساس متشابهات پرورشی موجب شده تا نیاز خانواده به یک ارگان کاملا حرفه ای مانند نظام آموزش را که به موازات هم بتوانند نظام صحیح پرورشی درجهت سلامت پرورش افرادداشته باشند، روز افزون گردد.
 • درکشورهای بزرگ صنعتی جهان، همواره دوره های نخبه پروری با دوره های عادی آموزشی کاملا متفاوت میباشد. دراین دوره ها نظام های آموزشی و پرورشی خاصی برای پروراندن پتانسیلهای افراد خاص به کارگرفته میشود به نحوی که موثرترین حالت ممکن درکارایی و ارائه خدمات به جامعه به وجود آید. درحال حاضرامریکا با استفاده ازاین تفکرپروژه supergenius project را مطرح کرده که درآن نخبگانی همسان و یا با ضرایب بهره هوشی بالاتری نسبت به نخبگانی همچون آلبرت انیشتین درپروژه های تیمی حاضرشده و یک کارخارق العاده دورازذهن را به عمل تبدیل میکنند. نمونه این پروژه را میتوان درمنطقه 51 امریکا که سه محصول بسیار عمده و قابل لمس آن درحال حاضررا میتوان اینترنت و تفلن و خورشید مصنوعی (NIF)نامید، ذکرکرد.
 • درحال حاضرعلوم نوینی مانند biomimicing پا به عرصه ظهوردرنظام آموزش عالی گذاشته اند. هدف ازارائه این گونه رشته ها این است که بتوان قبل ازاینکه کسی بخواهد دررشته ای خاص توانایی، تخصص و حق نظر وعمل پیداکند، شکل و میمیک مغزایشان مختص آن کارشده باشد. این امرنیاز روز افزون به انطباق پرورش ذهن و مغز با کارایی بیرون و انطباق تخصص با توانایی های مغزی را نشان میدهد.

نکات ذکرشده دربالا تعداد بسیارکمی از توضیحاتی است که درعالم واقع درحاضرانجام میباشدونیازبه بسترسازیهای مهمی درجهت رشد ایران و قرارگرفتن آن درجایگاه واقعیش میباشد.

در این خصوص جهت ارتقا توانایی پرورشی عزیزان پرستار و پزشک در جهت ارتقا توانایی برگزاری کلاس های پر با برای دانشجویان خود و آشنایی با متد های جدید مانند کنترل استرس بیمار در هنگام ارزیابی کارگاه های ذیل خدمتتان ارائه می گردد:

 • آشنایی عمومی با مهندسی مغز
 • کارگاه استرس و شناخت و راه های کنترل آن از طریق مهندسی مغز
 • افزایش کارایی بدن و ارتقا توان جسمانی از طریق مهندسی مغز (ویژه کارکنان ورزشی مجموعه)
 • ارتباط ذهن و روح در مهندسی مغز و تلفیق این دو برای ارتقا توانایی ذهنی
 • آموزش و پرورش در مهندسی مغز
 • بیماری های ذهنی CP, MR, Autism… و استفاده از راه کار های مهندسی مغز برای رفع دایم این بیماری ها
 • باید و نباید تغذیه و عناصر مهم ارتقا توانایی ذهن
 • شناخت فرکانس های برتر ارتقا مغز و ارتباط این فرکانس ها با قرآن
 • خلاقیت محیط کاری و مهندسی مغز
 • حافظه و مهندسی مغز
 • روش های نوین نویسندگی، یادگیری و باور گزینی با استفاده از تکنولوژی مهندسی مغز
 • افزایش توانایی حواس 5 گانه در بخش های ادراکی مغز با استفاده از تکنولوژی مهندسی مغز

همایش ها:

 • همایش مادران باردار
 • همایش ارتباط جسم، ذهن و روح و مکانیزم ارتقا توان انسانی
 • همایش عمومی مهندسی مغز
 • اعتماد به نفس و عملکرد خودآگاه و ناخودآگاه و فرآیندهای دستوری ادراکی مغز

کلاس ها:

 • کلاس های مربی گری (حضوری و مجازی)
 • کلاس های پرورش ذهن (حضوری)
 • کلاس کنترل آلزایمر
 • کلاس HBOT
 • کلاس آموزشی مادران باردار
 • کلاس پرورشی ارتقا توان چشم
 • کلاس نخبه پروری دانشجویان

و .....

درصورت تمایل می توانید جهت هماهنگی های لازم با مهندس هادی چلویی تماس حاصل بفرمایید.

تلفن: 09367591045

پست الکترونیک: hqcbrain@gmail.com