تعداد بازدید از این صفحه : 3,460 بار

کمک پرستاری یکساله


کمک پرستاری یکساله

1- اجازه دهید بدون مقدمه سراغ هویت کمک پرستاری یکساله برویم در ابتدا نظریکی از همکاران پرستار را در باب پشت پرده راه اندازی کمک یکساله بخوانید و همچنین نظر جمعی از همکاران در مناظره مربوط را نیز ببینید

2- در خصوص بخشنامه های معاونت پرستاری دال بر ابطال دوره 4 ماهه بنا به اصل 170 قانون اساسی که حاکمیت را بر اساس قانون می شناسد و کارکنان دولت را از اجرای بخشنامه های خلاف قوانین منع میکند تخلفی آشکار بوده و حتی در قانون مجازات اسلامی (ماده 576) برای کارکنانیکه چنین بخشنامه های را اجرا کنند (چون بدلایلی که می آید خلاف قانون است )مجازات در نظر گرفته شده است چرا که آن معاونت صلاحیت در صدور بخشنامه آموزشی ندارد و این از وظایف معاونت آموزشی است که در خصوص کمک بهیاری (کمک پرستاری) قبلا این بخشنامه (4 ماهه ) را صادر نموده و تا کنون نیز آنرا تغییر نداده است.و همچنین بر اساس مسلمات قانونی و شرعی تاسیس هر گونه وضعیت حقوقی منتج به ایجاد حق و تکلیف بر ذمه اشخاص سلبا و ایجابا منوط به حکم شارع مقدس و یا تقنین قانون و یا تصویب مراجع ذیصلاح مشروط به رعایت حدود اختیارات قانونی و صلاحیت های اشعاری دارد و بدیهی است بر اساس اصل 138 قانون اساسی مرجع ذیصلاح برای صدور چنین بخشنامه ای هیات وزیران است (یک نمونه از بخشنامه مشابه با رای هیات وزیران)و بر اساس ماده 1 ماده 8 و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی این مرکز میتواند علیه کارکنانیکه بدون مستند قانونی مراجعین جویای کار را به مراکز خاصی ارجاع میدهند و مرکز آموزش دیگری را تخریب مینمایند ادعای جرم نماید

3- برابر صراحت این نامه معاونت آموزش (که تاکید مصوبه شورای عالی آموزش مداوم را دارد) معاونت های دیگر را از حق ورود به فعالیت های آموزشی و صدور مجوز منع نموده است. ( و مستحضر باشید که همان معاونت از سال 96 بدلیل اعتراضات قربانیان این دوره اجازه آموزش کمک پرستاری را از معاونت پرستاری گرفته است) هر چند که معاونت پرستاری این ممنوعیت را دور زده و در حال ارتقا کمک بهیاران 4 ماهه از طرق موسسات مجری دوره ها است. (و در این بخشنامه جدید بطور کلی با دستور وزیر محترم برگزاری دوره یکساله را ممنوع اعلام نموده است.)

4- بر اساس ماده 10 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دستگاههای اجرایی در صورت داشتن مجوز قانونی می توانند مجوزی را لغو کند در حالیکه معاونت پرستاری بدون هماهنگی با معاونت آموزش یا حتی وزیر محترم راسا همه رقبا که به آموزش کمک بهیاری 4 ماهه مشغول بودند را با چند بخشنامه پیاپی حذف نموده یا مجبور به تمکین کرده است و از آن طرف ادارات پرستاری در دانشگاهها و بعضا بیمارستانها هم بدلیل عدم تسلط بر قوانین بالا دستی موضوع را پذیرفته و ظرفیت زیادی از مراجعین دارای مدرک 4 ماهه و دارای مهارت را از دست می دهند و ایشان را به گذراندن دوره یکساله با هزینه چند میلیونی مجبور میکنند(به عبارتی آخرت خود را به دنیایی فرصت طلبان و رانت خوران می فروشند)

5-یکی از تخلفات دیگر معاونت پرستاری اعلام رسمی این موضوع است که صدور این مدارک با همکاری معاونت آموزشی وزارتی یا دانشکده های پرستاری است (نامه مربوطه) و یا در جایی دیگر که وزیر دستور داده در جذب مدارک 4 ماهه نهایت مساعدت شود در پاسخ اجرای دستور وزیر می نویسد که صدور این مدارک با نظرو امتحان دانشکده های پرستاری و ادارات پرستاری دانشگاهها است در حالیکه در واقع اینچنین نیست (یک نفر را که معلوم نیست مسئولت حقوقی و قانونی یا سمت وی چیست زیر مدارک بعنوان ناظر(نمون مدرک) امضا میکند و 5% شهریه ها را به نام معاونت پرستاری دریافت مینمایند(استفاده ابزاری از آموزش و دانشکده ها)ضمن اینکه دریافت ریالی توسط دولتیان از مردم نیاز به مجوز قانون گذار دارد.

6- نکته مهمی که در خصوص این دوره وجود دارد این است که برابر تعریف ابلاغی وزارت بهداشت اساسا کمک بهیاری یا کمک پرستاری دوره ای غیر حرفه ای بوده( به همین دلیل حتی نمی تواند عضو نظام پرستاری شود) و برابر ماده 5 ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی (که متولی کلان در آموزش و فرهنگ کشور است) در حوزه وزارت کار ( سازمان فنی حرفه ای ) می باشد و بر اساس این ماده واحده قانون ابلاغی مجلس می تواند اینچنین دوره ها دیده شود. و دلیل نمی شود چون در بیمارستان خدمت می کند بایستی وزارت بهداشت متولی آن باشد. (اگر اینطور باشد باید نگهبان و تلفنچی و راننده و ...که در بیمارستان کار میکنند معاونت های مختلف وزارت بهداشت طرح درس بنویسند، بدهند دوستانی در بخش خصوصی اجرا کنند)  

7 – راهکار خروج از این رفتار نامعقول و منفعت طلبانه معاونت پرستاری و شرکت تعاونی منصوب به مشارالیهم بازگشت به قانون و آیین نامه های مرتبط می باشد( که بیمارستانها خود می توانند بعد از رؤیت مدرک(از آموزشگاهی که مجوز قانونی داشته باشد) آزمونی علمی و عملی از متقاضی گرفته و افراد را بکار گیرند)

 

-          بند 9 از اصل سوم ( امکان اشتغال برای همه) و اصل 28 قانون اساسی

-          ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری(استخدام بر اساس شایستگی و برابری فرصت ها)

-           ماده 33 آیین نامه استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها است که اشعار می دارد: متقاضیان را بر اساس آزمون و مصاحبه و در نهایت شایستگی بکار گیرند

-          بند یا محور نهم از دستورالعمل اعتباربخشی بیمارستانها در خصوص صلاحیت و توانمندی کارکنان

-          بسته سیاست های ابلاغی معاونت آموزشی وزارت بهداشت

-          ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه کشوردر انتها یک نمونه شکایت نامه  به ریاست بیمارستانی که مراجعه کرده اید ولی جواب رد بشما داده اند تقدیم میگردد بدیهی است قبل از تحویل نامه حتما با این مرکزآموزش هماهنگی فرمایید.«جهت دریافت اطلاعات بیشتر راجب مبحث فوق و یا مستندات با شماره تماس 66410937 تماس حاصل فرمایید.»