تعداد بازدید از این صفحه : 5,795 بار

نحوه درخواست برگزاری دوره


نحوه تعامل برای برگزاری دوره ها با مراکز درمانی و بیمارستان ها:

1. اعزام پرسنل بیمارستان یا مرکز درخواست کننده و شرکت آنها در دوره ها در محل مرکز آموزش.

2. عقد قرارداد یا تفاهم نامه برای برگزاری دوره های مد نظر مراکز: تعیین هزینه دوره با توجه به سطح فراگیران، تامین اساتید مجرب و صدور گواهی معتبر، تهیه جزوات وCD(محتوای دوره با چاپ آرم و لوگوی مرکز و بیمارستان)

3. برگزاری دوره از طریق زیر:

الف- با استفاده از مدرسین مدنظر بیمارستان و مورد تایید مرکز آموزش در محیط بیمارستان فقط برای کارکنان داخلی و نهایتأ اخذ نظر سنجی از فراگیران و سپس صدور گواهی معتبر برای قبول شدگان در آزمون پایان دوره.

ب- برگزاری دوره های مد نظر بیمارستان و مرکز آموزش در محل بیمارستان و استفاده از امکانات موجود، وآموزش رایگان یک نفر از پرسنل معرفی شده بیمارستان به ازای حضور دو نفر از فراگیران مرکز آموزش.

ج- در اختیار قرار دادن محیط کارآموزی برای فراگیران مرکز آموزش از سوی بیمارستان و به ازای آن تشکیل دوره آموزشی مورد نیاز بیمارستان از طرف مرکز آموزش و صدور گواهی معتبر.

د- عقد قرار داد همکاری و دریافت نقدی هزینه در ازای در اختیار قرار دادن محیط کارآموزی فراگیران مرکز آموزش.

ه- عقد قرار داد یا تفاهم نامه برگزاری جامع کلیه آموزش های مورد نیاز مراکز و بیمارستان ها( دوره های تخصصی رشته های مختلف و آموزشهای عمومی تمامی کارکنان) و صدور گواهی معتبر به منظور بهره مندی از امتیازات و اخذ گواهینامه قبولی در بازدیدهای مرتبط اعتبار بخشی بیمارستان ها ( با توجه به تأکید بر آموزش های تمامی کارکنان و داشتن گواهی معتبر، مبحث ( موضوع فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری)

4. آموزش بدو خدمت کارکنان

5. آموزش کارکنان دیپلم و پایین تر در مشاغلی مانند منشی گری- تلفنچی- راننده- نگهبانی و ... با عنایت به قانون الزام آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال به کار.