تعداد بازدید از این صفحه : 61 بار

مناظره دوره بهیاری یکساله


🌀 مناظره دوره بهیاری یکساله: اصفهان نوزده آبان نود وچهار

 

⭕ موافقان سه استدلال داشتند:

برزمین ماندن کار بیماران و انجام آن توسط همراهیان

دون شان بودن این شرح وظایف برای پرستاران و بازماندن از بقیه امور

وجود دو رده زیر پرستاری در استانداردهای جهانی رده های پرستاری

 

⭕ مخالفان پنج استدلال داشتند:

تهدید سلامت مردم با این دوره

تهدید حرفه ای پرستاری

گول خوردن داوطلبان

جعل عنوان

مشکلات اجرایی بزرگ

مناظره دوره بهیاری یکساله: اصفهان نوزده آبان

 

 

پاسخ به استدلالهای موافقان دوره:

بر زمین ماندن کار بیماران در بخشها و انجام آن توسط همراهان

 

آیا کار تزریقات زیر جلدی، انجام CPR، برداشتن پانسمان، کنترل علایم حیاتی و تنظیم انکباتور نورادان بر زمین مانده است؟! آیا این کارها اگر تحت عنوان "کمک پرستار" یا "بهیار یکساله" انجام نشود بر زمین مانده تلقی میشود؟!

 

اگر هدف برداشتن کار بیماران است چرا این همه بر اسم "بهیاری" و "کمک پرستاری" تاکید میشود؟ چرا بر این هشت خدمتی که مشکلی هم از نظر اجرا ندارد تاکید میشود؟ چرا دو خواسته اکثریت قریب به اتفاق پرستاران مبنی بر تغییر عنوان دوره و آن شرح وظایف نامرتبط مورد قبول قرار نمیگیرد تا کارهای بر زمین مانده با تربیت کمک بهیار یا بهدار یا بیماریار از زمین برداشته شود؟

 

آیا در بخشهای بیمارستانی، آموزش بیماران، مشاوره، انجام فرایند پرستاری، پیگیری سلامت و. ... بر زمین نمانده است؟ چرا برای برداشتن این کارها از زمین طرح استخدام و بکار گیری مثلا بیست هزار پرستار لیسانس و فوق لیسانس اجرا نمیشود؟

🌀 مناظره دوره بهیاری یکساله: اصفهان نوزده آبان

 

 

🔵 پاسخ به استدلالهای موافقان دوره:

🔻 دون شان بودن این شرح وظایف برای پرستاران و بازماندن آنها از بقیه امور ضروری.

 

کدام پرستار کار تزریقات زیر جلدی، انجام CPR، برداشتن پانسمان، کنترل علایم حیاتی و تنظیم انکوباتور نورادان را دون شان خود می داند؟!

 

برای کارهابی از قبیل تعوبض ملحفه و شستشوی وسایل و راه بردن مریض و غذا دادن هم که همان کمک بهیاران سالهاست که انجام میدادند و مشکلی نبوده است. پس چرا اگر نگران کارهای دون شان پرستاران هستیم کمک بهیار که حداقل بیست هزار نفرشان آماده بکارند را بکار نمیگیریم؟!

 

راز بازماندن پرستاران از کارهای ضروری دو نکته واضح است اول کمبود استخدام پرسنار که طبق آمار رسمی هر پرستار حداقل کار دو پرستار را انجام میدهد و دوم درگیر کردن پرستار به کارهای منشی گری از ثبت دارو در اچ آی اس گرفته تا حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی و مبتنی بر عملکرد است.

 

این دو مشکل چاره اش استخدام پرستار و منشی زیر نظر پرسنار است نه آموزش بهیار یکساله.

 

🔵 پاسخ به استدلالهای موافقان دوره:

🔻 وجود دو رده زیر پرستاری در استانداردهای جهانی رده های پرستاری با همین شرح وظایف.

 

بله درست است که در انگلیس یا آمریکا و برخی کشورهای دیگر دو رده زیر پرستاری وجود دارد اما چرا این نکته دیده شده ولی وجود حداقل سه تا پنج رده تخصصی پرسناری در همان استانداردها، دیده نشده است؟!

در ایران پرستار در بالین از فوق دیپلم گرفته تا لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکتری تخضصی یک رده محسوب میشوند. چرا سه رده پرستاری تخصصی ایجاد نمیشود و فقط قرار است رده زیر پرستاری ایجاد شود؟

ار طرفی در شرح وظایف آن رده های پرستاری تجویز دارو تا حد 90درصد داروهای قابل تجویز توسط پزشک عمومی که شامل صدها قلم دارو و برخی تجویزهای غیر دارویی میشود، آن هم بصورت مستقل دیده شده و در حال اجراست. ویزیت مستقل بیمار توسط پرستار در کلینیک و بیمارستان دیده شده است بطوریکه در شرح وظایف بالاترین رده پرستاری تشابهات زبادی با وظایف پزشک دیده میشود آن هم بطور رسمی. اما در کشور یک فوق لیسانس یا دکتری تخصصی پرستاری حتی حق تجویز یک قرص استامینوفن یا ویربت بیمار را ندارد!

 

حالا اگر قرار است رده های پرستاری در کشور بعد از پنجاه سال عوض شود و مطابق استاندارد جهانی گردد ما پرستاران خود پیشقدم هستیم و استقبال می کنیم همانطور که سالهاست گفته ایم. اما لازم است همه ی رده های پرستاری با هم استاندارد شوند. این که دو رده را از یک استاتدارد بگیریم و سه رده را رها کنیم بر خلاف اصول بدیهی تدوین و تعمیم استاندارد است.

در اروپا و امریکا و حتی آفریقا و آسیا اگر رده کمک پرستاری وجود دارد که علایم حیاتی کنترل می کند و تزربقات را انجام میدهد همزمان رده پرستاری وجود دارد که مستقلا دارو تجویز می کند و ویریت انجام می دهد.

 

بنابراین اگر بخواهیم بر اساس روش خودمان یک رده پرستاری تخصصی داشته باشیم، همان یک رده ریر پرستاری که کمک بهیاری است با همان شرح وظایف کمک بهیاری، منطقی و کافی است. اما اگر میخواهیم طبق استانداردهای جهانی عمل کنیم باید سه رده تخصصی پرستاری با شرح وظایف توسعه یافته و دو رده غیر تخصصی بصورت همزمان تعریف شود.

 

سید رضا مظلوم عضو شورای عالی نظام پرستاری

کپی از هایک