تعداد بازدید از این صفحه : 74 بار

مختصری در باب بهیاری یکساله و مباحث پشت پرده


به نام خدا

مختصری در باب بهیاری یکساله و مباحث پشت پرده

 

ممکنه فکر کنیم تمام این طرح آموزش کمک پرستار از تیم میرزابیگی شروع شده. اما ریشه اصلی این فتنه رو نباید فراموش کنیم

معاونت پرستاری مجری اصلی این طرحه به عنوان بخش بالادستی پرستاری وابتدا این طرح رو انحصارا به شرکت تعاونی پیشگامان نظام سلامت (فراگیرپرستاران کشورسابق)واگذار کرد که باتوجه به جایگاه میرزابیگی در شرکت در واقع یک جابجایی جیب به جیب بود.وبا قیمت 6.800.000 تومان

با اعتراض اولیه ودخالت سازمان بازرسی کشور کار بین سه نهاد جهاد دانشگاهی،بسیج جامعه پزشکی و شرکت ورشکسته پیشگامان تقسیم شد با قیمت 3.600.000 اختصاصا راجع یه شرکت پیشگامان ...صحبت میکنم که با اجازتون به اختصار فقط شرکت ذکر میشه

این شرکت ابتدا بانام فراگیر پرستاران در مشهد ثبت شد مدیر عامل دکتر ایرانی شاد ،ریاست میرزابیگی و بازرس کل احمد نجاتیان بود

در دوره اول ودوم نظام پرستاری این شرکت بااستفاده از اعتماد پرستاران در حالی که یک شرکت خصوصی است در پروژه ایمان مشهد،یافت آباد تهران وارومیه و...از پرستاران پول گرفت ووعده صاحب خانه شدن داد

پروژه ایمان مشهد چون بخشی از سهامش از سازمان تامین شده بود ،قطعا باید منافعش به نام سازمان ثبت میشد اما 5ساله آقای میرزا بیگی حاضر نیست سهم 15% سازمان رو برگردونه و به اسم خودش نگه داشته در یافت آباد بدون خرید زمین از پرستاران تهران پول گرفتند والان این شرکت حدود 1200 شاکی به اتهام کلاه برداری در این پرونده دارد.

در ارومیه نیز به طرز غم انگیزی این سناریو تکرار شد پروژه پلمب شد و باز شاکیان ودادگاه و...

ازوقتی آقای میرزابیگی به معاونت وزارت رفت برای حفظ ظاهر از شرکت خارج شد نام شرکت به پیشگامان نظام سلامت تغییر یافت ومدیر عاملی آقای احمد نجاتیان اما از نظر قانون همچنان مسئول پاسخگویی به شاکیان از شرکت قبله، محض اطلاع شما قرارداد این شرکت بدنام وجهاد دانشگاهی به شکلی منعقد شده که این شرکت مدرک این دوره وجایگاه قانونی اون رو تامین میکنه وثبت نام رو انجام میده ودر مقابل 40%هزینه رو دریافت میکنه( 1.440.000 تومان از هر ثبت نام) این پول کثیف باعث شده که خیلی ها وارد این کار بشن طوری که وقتی من از یکی از اعضای هیات مدیره سابق نظام پرستاری تهران که عضو این شرکت هم هست دلیل کارش رو پرسیدم با وقاحت جواب داد :من "بیزینس من" هستم وهرجا پول باشه هستم.

خیلی از شاکیان بخصوص در پرونده یافت آباد موفق شدن ازدادگاه علیه شرکت حکم بگیرند و این شرکت با دوره هایی که شروع کرده پول این شاکیان رو میده تاآقای نجاتیان و...آزاد باشن.

در واقع برای میرزا ونجاتیان این طرح وادامه پولهای کثیفش حکم زندان نرفتن رو داره و برای همین اینقدر در ادامه این طرح اصرار دارند.

 

                                                                                                                               تعدادی از پرستاران