تعداد بازدید از این صفحه : 3,916 بار

قوانین خدمات پرستاری


تعدادی از مقررات خدمات پرستاری در منزل

1-      نیروها قبل از قرارداد 2روز(48ساعت) به صورت آزمایشی در محل مراقبت خدمت می کنند.

2-      پس از گذراندن دوره ی آزمایشی و رضایت طرفین، جهت عقد قرارداد نیرو و کارفرما باید در مرکز حضور یابند.

3-      در زمان قرارداد امضاء نیرو و کارفرما در برگه قرارداد الزامیست.

4-      حق النظاره ی مرکز جهت قرارداد، باید در زمان عقد قرارداد توسط کارفرما پرداخت گردد.

5-      پس از قرارداد، تمامی مرخصی ها، توافقات بین نیرو و کارفرما جهت نحوه انجام کارها و یا واریز هرگونه وجه باید با اطلاع مرکز انجام شوند.

6-      ضروریست در صورت بروز مشکلات یا حتی پیش بینی بوجود آمدن مشکل حتماً قبل از هر اقدامی با کارشناسان مرکز هماهنگی لازم بعمل آید.

7-      در صورتی که تمام امور طبق بندهای فوق و قرارداد انجام شوند مرکز وظیفه دارد در صورت بروز مشکل نیروی جایگزین اعزام کند.

8-      نیرو ها موظف هستند تا اعزام و مستقر شدن نیروی جایگزین ، در محل مراقبت حضور داشته باشند. لذا از کارفرمایان خواهشمندیم درخواست خروج نیرو از منزل را نفرمایند تا نیروی جایگزین اعزام و مستقر گردد.

نکته1: در صورتی که کارفرما امکان حضور در مرکز، جهت عقد قرارداد را نداشته باشد، کارشناسان ما در محل مراقبت حضور می یابند.

نکته2: مرکز خدمات پرستاری تواناگستر جهت رعایت حال کارفرمایان، امکان پرداخت حق النظاره بیش از 10.000.000 ریال (یک میلیون تومان) بصورت اقساط(در دو قسط طی دو ماه متوالی) را فراهم نموده است.

نکته3: در صورت ترک خدمت نیرو با اذن کارفرما و درخواست ایشان برای اعزام نیروی جدید، مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال اعزام سریع نیروی جدید ندارد.