تعداد بازدید از این صفحه : 7,358 بار

اطلاعات و سرفصل های دوره های آموزشی


سرفصل های دوره های آموزشی در هریک از بروشورهای زیر درج گردیده است. کلیه سرفصل ها مطابق با استاندارد وزارت بهداشت و درمان انتخاب گردیده است.

 

دوره دستیاری دندانپزشکی

دوره امدادگری و فوریت های پزشکی

دوره کمک پرستاری

دوره تکنسین داروخانه

دوره نمونه گیری و تفسیر آزمایشگاه

دوره پزشکیار ورزشی

دوره مراقبت از سالمند

دوره استریلیزاسیون

دوره منشی پزشکی

دوره طب سنتی عمومی