تعداد بازدید از این صفحه : 6,124 بار

تماس با ما


  •  مرکز آموزش تواناگستر :


                                    نشانی » میدان انقلاب، روبروی سینما بهمن، ابتدای خیابان منیری جاوید، ساختمان بهمن، طبقه ششم، واحد 601
                                    شماره تماس » 66410937-021   *        09203098683
                                    کانال رسمی مرکز آموزش تواناگستر » https://t.me/joinchat/amozeshtavanagostar


  • مرکز مشاوره و خدمات پرستاری تواناگستر:

نشانی » میدان انقلاب، روبروی سینما بهمن، ابتدای خیابان منیری جاوید، ساختمان بهمن، طبقه ششم، واحد 601
شماره تماس » 66410432-021   *     09392822356
http://www.tavanagostarplus.ir


  • مرکز نشر تواناگستر:

نشانی » میدان انقلاب، روبروی سینما بهمن، ابتدای خیابان منیری جاوید، ساختمان بهمن، طبقه ششم، واحد 601

شماره تماس» 66416098-021