تعداد بازدید از این صفحه : 5,490 بار

اخذ نمایندگی


 برای اخذ نمایندگی این مرکز آموزشی ابتدا نکات لازم الرعایه توسط نمایندگان آموزشی را مطالعه نموده و سپس  فرم مربوطه  و نمونه قرارداد  دریافت کنید و پس از تکمیل آن را به شماره فکس  66410937  فکس یا به آدرس زیر ایمیل فرمایید.

mozbo@yahoo.com

نکات لازم الرعایه توسط نمایندگان آموزشی

 

*رعایت استانداردهای متعارف آموزشی از جمله درباره فضای آموزشی، کیفیت مدرسان، محتوای دوره ها، نحوه برگزاری آموزش ها و سایر موارد مشابه الزامی است.

 *نماینده کلیه تبلیغات خود در رسانه ها یا جراید ملی و محلی و شبکه اینترنت یا پوستر و اعلامیه را براساس ضوابطی که توسط مرکز ابلاغ می شود و در چارچوب مقررات انجام دهند. انجام فعالیت های اطلاع رسانی و تبلیغی در خارج از چارچوب یاد شده نیاز به موافقت کتبی مرکز دارد.

 *نماینده موظف است اسامی دانشجویان هر دوره را با ذکر مشخصات کامل آنها در قالب فرم تهیه شده توسط مرکز و یا از طریق فایل الکترونیک حداکثر تا دو هفته پس از شروع دوره به مرکز ارائه نماید.

 *تطبیق شرایط و صلاحیت متقاضیان برای ثبت نام در دوره های آموزشی بر عهده نمایندگی استانی یا محلی و مسئولیت ها و پیامدهای مرتبط بر آن متوجه وی می باشد.

 *نمایندگی استانی یا محلی موظف است نتایج آزمون پایان دوره مربوط به هر یک از دوره های آموزشی برگزار شده را حداکثر تا پانزده روز پس از برگزاری آزمون در اختیار مرکز بگذارد تا نسبت به صدور متمرکز گواهی پایان دوره برای قبول شدگان اقدام نماید.

 *صدور گواهی نامه پایان دوره که به امضای مدیرعامل و ممهور به مهر مرکز می باشد، صرفاً برای دورههای آموزشی مصوب یا دارای مجوز امکان پذیر بوده و در انحصار مرکز می باشد.

 *نمایندگی های استانی و محلی در خصوص وظایف و تعهدات خود در مقابل قانون، کارکنان، مدرسان، دانشجویان و سایر اشخاص طرف قرارداد، خود راسأ متعهد و پاسخگو می باشند و مسئولیتی از این بابت متوجه مرکز نخواهد بود.

 *نمایندگی استانی یا محلی نمی تواند محل ارائه خدمات خود را بدون اطلاع قبلی و تأیید مرجع بالاتر تغییر دهد.

 *موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه تابع قوانین آمره و مادر کشور جمهوری اسلامی ایران نظیر قانون اساسی، قانون کار، مصوبات هیات امنا و هیات عامل و سایر قوانین و مقررات متعارف مربوطه خواهد بود.

 

دانلود قرارداد